:: TORNAR A L'INICI ::


Comissió de Camí Escolar

Una mica d’història

Durant el curs escolar 2002-2003, per iniciativa de pares i mestres de l’escola es va decidir formar una comissió per desenvolupar el tema del camí escolar.

L’escola està situada al nucli històric de Sarrià i té una característica que la diferencia força d’altres escoles de Primària del barri, i és que la major part del seu alumnat viu al mateix nucli de Sarrià, i això fa que la majoria dels alumnes hi arribin a peu.

Els primers treballs de la comissió es van tirar endavant quan l’escola era a l’edifici antic del carrer Jaume Piquet, al costat de la sortida de Sarrià dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), actual seu de la Casa Orlandai. Ara, la nova escola està situada al carrer Domínguez i Miralles, cantonada amb l’avinguda Foix, molt pròxima a la sortida de Reina Elisenda dels FGC. Observant la seva situació en el plànol de la ciutat, es pot veure que, per desplaçar-s’hi, no s’ha modificat la característica esmentada i es pot intuir que ni les famílies ni els mestres no han patit excessivament l’adaptació a la nova ubicació.

El que sí que és veritat és que el camí escolar, com a eix central, ha quedat lleugerament desplaçat i no serveix per al sector que arriba de la zona nord del barri, és a dir, la que queda damunt del carrer Padró de la Creu. D’aquesta realitat se’n va parlar amb els serveis tècnics i amb els màxims responsables de l’ajuntament del districte que hi havia en aquell moment. Però no es va trobar cap possible solució immediata i es va deixar pendent de resolució a l’espera del projecte del camí escolar d’una escola veïna.

Per a la realització d’aquest camí escolar, es va comptar amb la participació de totes les parts implicades, des dels alumnes i mestres, fins a la Guàrdia Urbana i diferent personal de l’ajuntament del districte. El camí escolar ha estat el resultat de la feina de tots. Es va començar a partir d’un informe elaborat per un grup de pares i mestres, consistent en una recollida de dades que anava des del reconeixement dels diferents itineraris, la valoració d’aquests per part dels usuaris, els usos dels locals del carrer, una valoració dels riscos, l’estat de conservació dels elements urbans, les voreres, l’enllumenat, i el grau d’adaptabilitat. A continuació d’aquest informe, es va fer un qüestionari, de tipus molt gràfic, on cada alumne havia de dir amb quin mitjà arribava a l’escola i dibuixar sobre un plànol el recorregut que feia.

A partir de la confrontació de totes les dades recollides, el departament va definir un possible camí escolar, que després la comissió va analitzar amb un treball de camp que va consistir a fer el recorregut unes quantes vegades des de diferents punts de sortida, fent fotos i prenent notes dels petits punts conflictius per poder eliminar-los o reduir-los al màxim, tot això col·laborant amb el departament tècnic del districte.

Objectius actuals

El camí escolar, però, està subjecte a canvis, ja que la ciutat és viva i canvia constantment, hi ha l’envelliment dels diferents elements urbans, canvis d’ús en els locals del carrer, canvis de la circulació de cotxes, etc..

Tenint en compte aquesta realitat, la comissió ha adoptat el paper de recollir els diferents problemes i /o preocupacions que puguin tenir les famílies al voltant del camí escolar i fer de transmissors a l’autoritat competent, així com actuar de dinamitzadors d’iniciatives que pugin sorgir per millorar el seu estat i bon funcionament, tant per part de les famílies com de l’escola.

A partir d’algunes observacions, s’ha elaborat un petit seguit de recomanacions per a les famílies, coses molt òbvies i senzilles, però que de vegades no recordem:

:: Fer baixar els nens del cotxe pel costat de la vorera.
:: No aparcar en l’espai reservat per als autocars.
:: Informar els nostres fills de com circular pel carrer quan van en bicicleta o patinet.

:: TORNAR ::

Domínguez i Miralles, 1 | 08034 Barcelona | Tel. 932 030 935